Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Škoda Holding

V hlášeních ČEZ se firmy, k nimž se teď Roman hlásí, nevyskytují

18.10.2011, Mladá fronta Dnes

„Společnosti by měly uveřejnit informace o jednotlivých členech představenstva a dozorčí rady, o klíčových manažerech, aby byli akcionáři s to ohodnotit jejich zkušenosti a kvalifikaci a zvážit všechny potenciální střety zájmů.“ To je citát z Kodexu pro správu a řízení společností. Visí na stránkách Ministerstva financí a od roku 2004 na něj odkazuje ve výročních zprávách společnost ČEZ s tím, že jej dodržuje a podílela se na jeho vzniku. Ve stejném roce nastoupil jako ředitel a předseda představenstva ČEZ Martin Roman.

Kdo by však v oficiálních dokumentech ČEZ, jako jsou výroční zprávy, zprávy o vztazích či hlášení burzám, hledal jakoukoliv zmínku o společnostech, ve kterých Roman podle svého včerejšího vyjádření pro Hospodářské noviny figuroval, nenajde nic. Jen konstatuje, že byl ředitel a předseda představenstva Škoda Holding od dubna 2000 do února 2004. O žádném The California Trust ani Artwick Investments Limited se ve zprávách nepíše. Všeobecný výrok „u žádného člena dozorčí rady, představenstva či výkonného vedení nedochází při působení v orgánech dalších společností ke střetu zájmů“ se poprvé objevuje ve zprávě za rok 2006. Od té doby je identický.

Nechybějí však zmínky o členství ve správních radách škol CMC Graduate School of Business, PORG, Akademie výtvarných umění a VŠE.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít