Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Škoda Holding

Roman přiznal, že vazby na firmy kolem Škody měl

17.10.2011, hn.ihned.cz

Dlouholetý generální ředitel ČEZ potvrdil své angažmá ve firmách napojených na vlastníka plzeňské Škody, skupinu Appian. V e-mailovém rozhovoru pro HN Roman včera poprvé připustil, že měl vztah ke společnostem Artwick Investments z Britských Panenských ostrovů a The California Trust z Kajmanských ostrovů. Firmy byly podle dokumentů, jež uveřejnila v pátek MF Dnes, podílníkem Appianu, a zprostředkovaně tak i plzeňské Škody.

„Během působení ve Škodě jsem měl vazby na společnosti, které jmenujete. Opustil jsem je před nástupem do ČEZ. Tyto firmy však neměly žádný vlastnický ani ovládající vztah ke Škodě,“ napsal Roman pro HN.

Roman čelí vážnému podezření. Před příchodem do ČEZ vedl Škodu a jako manažer najatý státem ji připravoval k privatizaci. A firmy, ke kterým nyní přiznal vazby, ji posléze zprostředkovaně ovládly – jak vyplývá z dokumentů MF Dnes. Podle nich ovšem po přestupu do ČEZ angažmá Martina Romana v těchto firmách trvalo. To by znamenalo silný střet zájmů, protože Roman vedl ČEZ, a navíc zasedal v dozorčí radě Českých drah. Obě tyto státní firmy dělaly s již privatizovanou Škodou mnohamiliardové obchody.

Roman však tvrdí, že jeho vazby na firmy kolem Škody skončily okamžitě po přestupu do ČEZ. Argumentuje mimo jiné dvěma dopisy ze září a října tohoto roku. V nich právníci zastupující skupinu Appian stvrzují, že ani akcionáři, ani beneficienti Artwicku nikdy v mateřské firmě Škody nedrželi vlastnický podíl. A že sám Roman nikdy přímo ani nepřímo Škodu vlastnicky nekontroloval.

Podle dokumentů publikovaných v MF Dnes byla firma Artwick v roce 2006 benefičním vlastníkem (tím, ke komu jdou výnosy) společnosti Appian Machinery B. V., pozdějším akcionářem Škody. Navíc se Romanovo jméno objevuje mezi beneficienty fondu California Trust, který je majitelem Artwicku. Dále figuruje Roman mezi konečnými beneficienty Appianu na bankovním formuláři z ledna 2007. A také na dokumentu z roku 2004, který svědčí o jeho účasti ve firmě Havelet, přes niž přitekly do Artwicku peníze na koupi Škody.

Jsou-li dokumenty pravé, dokazují nejen Romanovu zprostředkovanou kontrolu nad výnosy Appianu, ale také jeho účast na operacích, z nichž se privatizace Škody financovala. I kdyby ukončil angažmá v Artwicku ještě před prodejem Škody Appianu, jak tvrdí, dopustil by se sporného jednání: jako státní manažer měl firmu připravit k privatizaci, a přitom měl vazby na budoucího kupce. „Pokud by najatý manažer měl v době privatizace vazbu na společnost, která jím spravovanou firmu privatizovala, mohlo by se jednat o střet zájmů. Takovou vazbu měl minimálně oznámit majiteli, tedy státu. Další posouzení by záleželo i na tom, jestli privatizace proběhla standardně, nedošlo ke zvýhodnění kupujícího, nestandardním podmínkám nebo výši ceny,“ říká právník Bohumil Havel, autor připravovaného zákona o obchodních korporacích.

O Romanově vazbě na Artwick a California Trust však politici zřejmě nevěděli. „Pan Roman se vždy vyjadřoval tak, že nemá žádné vazby směrem ke Škodě, k této struktuře. Pokud dnes uvádí něco jiného, je to opak toho, co dlouhodobě tvrdil v minulosti,“ uvedl Bohuslav Sobotka, který jako ministr financí privatizaci Škody řídil.

Vztah Romana ke Škodě a Appianu začíná šetřit protikorupční policie. Šéf ČEZ Daniel Beneš má na pokyn ministra financí prověřit smlouvy ČEZ se Škodou.

Co hrozí Martinu Romanovi

§ 255
Zneužití informace a postavení v obchodním styku
Trest: Standardně až tři roky vězení a zákaz činnosti. Pokud by získal prospěch velkého rozsahu, tj. nad 5 milionů korun, hrozí mu 5–10 let.
§ 220
Porušení povinnosti při správě cizího majetku (a § 221 v nedbalosti)
Trest: V případě nedbalosti až 6 měsíců a při škodě nad pět milionů korun až 3 roky. Jinak až dva roky a při velké škodě 2–8 let. 

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít