Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Hospodaření ČEZ

Bojovnice proti korupci: Nabízeli mi 20 milionů, abych mlčela o ČEZ

04.12.2012, Parlamentní listy

O polostátní společnosti ČEZ se příliš nemluví. Je sice veřejným tajemstvím, že se podílí na financování politických stran, nikdo ale do toho podivného „dealu“ příliš nevidí. A vypadá to, že vidět ani nechce.

Věra Ježková by mohla žít spokojený život v přepychu a v luxusu. Místo toho se ale vášnivá a úspěšná cyklistka, ale také odvážná žena, která je ochotná bít se za spravedlnost i za cenu vlastních obětí, vydala na trnitou cestu.

Místo aby jako tisíce Čechů, kteří o korupci ve svém okolí vědí, nebo mají indicie, že probíhá, mlčela, neváhala zvednout hlavu a vykřičet své podezření do světa. Z pozice akcionářky ČEZ upozornila na hrozbu zmaření investic polostátního podniku ČEZ, respektive na jeho záměr obnovy bloků v Elektrárně Prunéřov v hodnotě 25 miliard korun.

Ač byla její obvinění opakovaně smetena ze stolu a Ježková tak pomyslně tluče na několikery zavřené dveře, její odvaha byla přece oceněna. Byť spíše symbolicky. Parlamentní Listy byly u toho, když Ježková obdržela Cenu Nadačního fondu proti korupci, cenu za odvahu.

Drobná žena s duší draka

Redakce odvážnou sportovkyni tělem a duší, jak sama o sobě mluví, odchytla krátce před udílením ceny. Drobná žena se spíše klučičím vzhledem a hlasem lva se neváhala rozpovídat o svých dojmech a zkušenostech se současným politickým establishmentem.

Právě ten je totiž s polostátním ČEZ výrazně provázán.

Už dlouho je veřejným tajemstvím skutečnost, že právě tato energetická společnost se podílí na financování některých politických stran. Na tento fakt již v minulosti upozorňovali třeba Liškovi Zelení. A V. Ježková mu dává za pravdu.

Do ČSSD s ČEZ nelezte. Jinak nebudou prachy

„Byla jsem na jednání ČSSD. Když jsem tam mluvila o tom, co se děje v ČEZ, řekli mi, ať už příště nechodím, že nebudou mít peníze na volby, když se tam bude do ČEZ kopat,“ řekla Parlamentním Listům krátce před obdržením Ceny Nadačního fondu proti korupci založeného a vedeného Karlem Janečkem Věra Ježková.

Ona sama je udivena, s jak negativní odezvou se po vyslovení svého podezření setkala. Jako dlouholetá pracovnice Severočeských dolů, tedy dceřiné společnosti ČEZ, prý rozhodně ad hoc proti ČEZ jít nechtěla. Její svědomí jí ale nedalo.

Miliardy mizí komínem?

„Nechtěla jsem nijak jít proti ČEZ, ale jsem sportovkyně tělem i duší, nemůžu se dívat na to, že má někde zmizet 25 miliard,“ dodala pro Parlamentní Listy žena, která má pro strach uděláno. Jí samé sice zatím nikdo přímo smrtí nevyhrožoval, její případ už ale nebezpečím zavání. Jeden lobbista prý už v souvislosti s ním vyhrožoval, že někomu „uříznou hlavu“.

„Je to horší než za totáče, arogance, sprostota…“ rozhazuje rukama žena, která si je jistá svou pravdou a oprávněností svého podezření.

O to větší cítí bezmoc, když se jí kromě Janečkova fondu nedostalo nikde té nejmenší podpory.

Mlčeti zlato

Tedy i podpory se dočkala. Ovšem z druhé strany, než by chtěla a čekala. „Lobbisté na mě tlačili, abych mlčela. V Severočeských dolech jsem mohla jako ekologická poradkyně mít dvacet milionů korun, kdybych mlčela o poměrech, které panují,“ uvedla V. Ježková při předávání ceny za odvahu, již jí dal přímo Karel Janeček. Ten založil svůj fond právě proto, aby pomohl odhalování korupčních kauz v českém prostředí. Jako první od něj cenu za odvahu obdržel Libor Michálek, který se v uplynulých volbách dostal do Senátu. Michálek totiž upozornil na korupci ve Státním fondu životního prostředí.

Podle K. Janečka se i díky lidem typu Michálek nebo Ježková postupně prolamují ledy. „Národní fond proti korupci pomohl nastartovat odvahu lidí bojovat – na různých akcích vidím tu energii, která v lidech je, lidé se přestávají bát,“ uvedl K. Janeček poté, kdy začátkem listopadu předal V. Ježkové cenu.

Janeček je spokojen

Parlamentní Listy zajímal také jeho názor na provázanost ČEZ a politiky. „Provázání ČEZ a politických stran už běží jen ze setrvačnosti.

O tom, že je financuje, se více mluví až v poslední době, ta diskuse se rozvíjí až teď, společnost je hodně aktivovaná,“ řekl po předání ceny V. Ježkové protikorupční bojovník Karel Janeček.

A cítí on sám jako hlava protiúplatkářského boje nějaký tlak? „Ne. Nebojím se ničeho. Zloději chápou, že nemá cenu proti mně jít,“ uvedl pro Parlamentní Listy K. Janeček, který v současnosti objíždí Česko se sérií přednášek s motem pozitivní evoluce.

Mezi jeho hlavní cíle patří změna politického systému.

Právě té může paradoxně NFPK docílit i díky existenci této vlády. „To, co vláda předvádí, je takové poslední zahnívání. Nám se to hodí, aby tam tato vláda ještě jeden dva měsíce hnila, chceme udělat několik změn,“ řekl redakci Karel Janeček s tím, že i přesto, jaké hrůzy vláda premiéra Petra Nečase (ODS) předvádí, si přeje, aby ještě nějaký čas zůstala u kormidla.

Kauza ČEZ a Věra Ježková

Věra Ježková z pozice akcionářky ČEZ upozornila na hrozbu zmaření investic tohoto polostátního podniku. Varovala před jeho záměrem obnovy bloků v Elektrárně Prunéřov v hodnotě 25 miliard Kč. ČEZ tvrdí, že její ekonomická návratnost nastane po 25 až 30 letech jejího provozu s tím, že bude celou dobu zásobována pouze uhlím z přilehlého Dolu Nástup Tušimice. Při jejím zprovoznění v roce 2015 by tedy muselo být k dispozici do let 2039 až 2044. V rozporu s tím však manažeři Severočeských dolů v dokumentaci pro další těžbu uhlí sami uvedli, že ho ve zmíněném dole po roce 2029 zbude už jen 18 milionů tun. Ty by ovšem stačily pouze na necelé dva roky omezeného provozu obnovených bloků Elektráren Tušimice a Prunéřov. Vše tak nasvědčuje tomu, že varování Věry Ježkové o nedostatku uhlí na Dole Nástup Tušimice je oprávněné, a za této situace by byla tato investice pro ČEZ ztrátová v řádu mnoha miliard korun. Veřejná zakázka na modernizaci Elektrárny Prunéřov byla mimo jiné přidělena také společnosti Škoda Power, a to v době, kdy ředitelem společnosti ČEZ byl Martin Roman.

Podle Věry Ježkové stojí za hlavním dodavatelem Škoda Power právě Martin Roman.

Nadační fond proti korupci je organizace, která si klade za cíl rozkrývání různých korupčních kauz. Kromě ČEZ a SFŽP se věnuje třeba kauze kolem pražského Dopravního podniku nebo Nemocnice Na Homolce. Mezi jeho členy správní rady NFPK patří podnikatelé Stanislav Bernard a Radim Jančura, nebo exšéf Úřadu pro zahraniční styky a informace Karel Randák.

Na jednání ČSSD mi řekli, ať už příště nechodím, že nebudou mít peníze na volby, když se bude do ČEZ kopat. Věra Ježková

Je absolventkou Hornickogeologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, ve své diplomové práci se věnovala i problematice Dolu Nástup Tušimice. Už tím se dostala k řadě materiálů, které nasvědčovaly tomu, že v DNT docházelo k různým nekalým aktivitám, jejichž rozsah se postupně zvyšoval. Svými znalostmi o problematice DNT se tak stala nepohodlnou. Proto byla v roce 1998 údajně z „organizačních důvodů“ ze Severočeských dolů propuštěna.

Od roku 2005 Věra Ježková upozorňovala na nelegální těžbu uhlí v části dobývacího prostoru DNT vedení Severočeských dolů. Tyto skutečnosti svým šetřením v roce 2007 potvrdilo Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP).

V roce 2002 byla zaměstnána v odboru kontroly na Státním fondu životního prostředí. Na černou těžbu uhlí v DNT Věra Ježková nepřestala upozorňovat, později podala trestní oznámení na konkrétní představitele báňského úřadu. Zpracovala řadu propočtů a analýz a vystupovala na valných hromadách ČEZ, kde nešetřila kritikou vedení tohoto polostátního podniku, které vědomě přehlíželo tyto podezřelé praktiky. Později jí byla nabídnuta pozice poradce pro Severočeské doly v oblasti životního prostředí pod podmínkou toho, že o chybějícím souhlasném stanovisku MŽP a chybějícím povolení k těžbě v části dobývacího prostoru DNT se již nebude hovořit. Na takovou podmínku nepřistoupila.

Věra Ježková se vášnivě věnuje cyklistice.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít