Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Zdravotnictví

Z hutního magnáta roste vládce nemocnic

Hospodářské noviny, 08.02.2007

Když loni před Vánocemi provázel jeden z nejbohatších českých průmyslníků, ocelářský magnát Tomáš Chrenek, svou ženu do porodnice, nemířili na žádnou drahou kliniku. Dušana Chreneková porodila dcerku Sofii v obyčejné okresní nemocnici v Šumperku.

Jenomže Chrenekovi k šumperské nemocnici mají zvláštní vztah: bývalý okresní špitál patří už třetím rokem do nemocniční sítě, kterou provozuje soukromá společnost Euromednet. A tu ovládá firma Agel, v níž má ocelářský boss Tomáš Chrenek majetkový podíl.

Šumperská nemocnice má kromě toho v porodnictví slušný zvuk – za dobu, co ji řídí Euromednet, se zmodernizovala, poskytuje vedle běžné i nadstandardní péči, s porodem tu pomáhají speciálně vyškolené asistentky, rodičkám se nabízí aromaterapie a různé alternativní porody. Šumperk si ale buduje dobré jméno v několika dalších oborech – třeba v ortopedii, očním lékařství. A dál poskytuje běžnou péči pro svou spádovou oblast.

Podobně Euromednet řídí i další zařízení. Na Moravě a ve Slezsku provozuje osm nemocnic, většinou pronajatých od krajů a měst. Všechny razí podobnou strategii: vedle základní péče budují profilové obory, ve kterých se snaží vyniknout. A všechny nemocnice, dřív vesměs ztrátové, tvoří zisk.

Soukromé zdravotnictví, do něhož se ocelářský magnát z Třince pustil, začíná být výnosným byznysem. Skupina Agel je u nás bezkonkurenčně největším hráčem v soukromém zdravotnictví.

„Za poslední rok činily její tržby asi tři miliardy korun. Zisk se pohybuje kolem desítek milionů ročně,“ říká Chrenek. Pro srovnání: Třinecké železárny mají obrat zhruba desetinásobný, zisky v řádu miliard. Ale zdravotnictví považuje Chrenek za obor, který má mnohem větší dynamiku a prostor pro růst. A to i přesto, že stále není jasné, jaké podmínky budou soukromí podnikatelé Chrenkova typu v českém zdravotnictví mít.

Chrenek a jeho partneři, mezi něž patří také lékaři, zatím do zdravotnictví nainvestovali téměř tři čtvrtě miliardy korun. Agel je dnes podle Chrenka největší soukromou zdravotnickou firmou ve všech postsocialistických zemích, v Evropě si co do velikosti drží desátou příčku.

Loni majitelé Agelu soustavnou expanzi pozastavili: kdyby začal platit sociálnědemokra­tickým kabinetem připravený zákon o neziskových nemocnicích, přišli by o manažerskou kontrolu nad zařízeními, přičemž odpovědnost za jejich hospodaření by jim zůstala.

Teď Chrenek a jeho kolegové čekají, jak se koncepce českého zdravotnictví bude vyvíjet dál. Na další investice v oboru, kterému tak věří, má třinecký boss peněz dost: jen ocelářská skupina Moravia Steel loni vydělala Chrenkovi a jeho pěti partnerům přes šest miliard korun.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít