Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Třinecké železárny

Profil společnosti Moravia Steel

Hospodářské noviny, 30.05.2002

Moravia Steel vznikla 23. 8. 1995. Ke konci loňského roku vlastnila, podle údajů z výroční zprávy za rok 2000, majetkové účasti v devíti společnostech, ve kterých měla svůj rozhodující vliv. Stěžejní akvizicí zůstávají Třinecké železárny, a. s., v nichž má Moravia Steel 65% podíl na základním jmění. V průběhu roku 2000 prodala Moravia Steel 11 % akcií Třineckých železáren svému dlouholetému partnerovi, dceřiné obchodní společnosti americké firmy Commercial Metals Company, Commercial Metals AG. Moravia Steel zajišťuje v souladu s předmětem činnosti nákup rozhodujících surovin pro Třinecké železárny a prodej téměř veškeré produkce válcovaného zboží a polotovarů z třineckých hutí. Koordinuje dále běžné řízení, formuluje finanční strategii pro celou skupinu Třinecké železárny – Moravia Steel, v níž má rozhodující vliv. Firma má základní jmění ve výši 450 mil. korun.

Představenstvo: předseda a obchodní ředitel Jan Sýkora, místopředseda a ředitelka pro strategii Věslava Piegzová, člen a finanční ředitelka Lenka Blažková

Dozorčí rada: předseda Tomáš Chrenek, místopředsedové Ivo Dubš, Evžen Balko, členové Ján Moder, Vladimír Johanes, Rudolf Ovčaří

Společnost – Majetkový podíl:

Moravia Steel AG Zug, Švýcarko – 100 %
MORAVIA STEEL Ibéria, S.A. Portugalsko – 66 %
Třinecké železárny, a.s. ČR – 65 %
MORAVIA STEEL ITALIA s.r.l Itálie – 60 %
MORAVIA STEEL SLOVENIJA d.o.o. Slovinsko – 51 %
CMC-TRINEC Stahlhandel GmbH Německo – 50 %
TRINEC-CMC LIMITED Anglie – 50 %

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít