Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Zdeněk Bakala a současní politici

Jiří Schneider

nar.: Karlovy Vary, 02.08.1963; JM.: MUDr. Radmila roz. Polohová; D.: Klára (1985), Matěj (1988), Benjamin (1993)

1981 Gymnázium J. A. Komenského Havířov, maturita, 1981–85 ČVUT, Stavební fakulta, geodézie a kartografie, 1991 Diploma in Religious Studies, University of Cambridge, 6–7/2000 Fulbright Fellow „U.S. Foreign Policy“, University of Delaware, 2002 International Policy Fellow Open Society Institute Budapest; K.: 1985–90 Lesprojekt – mapování lesů, zeměměřič, 1990–92 poslanec Federálního shromáždění ČSFR (OF, ODS), 1993–94 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ředitel odboru analýz a plánování, 1995–98 velvyslanec ČR v Izraeli, od 1999 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ředitel odboru analýz a plánování, 2004 politický ředitel MZV, 2000–04 Fakulta soc. věd UK a New York University v Praze, pedagog, hlavní oblast profesního zájmu je politika a náboženství, 1992 tiskový mluvčí ODS; koordinátor programu Atlantických bezpečnostních studií (PASS); 1. náměstek ministra zahraničních věcí K.Schwarzenberga.

Odborné články do tisku: Týden, Mezinárodní politika, Křesťanská revue, překlad knihy Davida Flussera Ježíš (nakl. Oikoymenh, 2002), Think-tanky ve višegrádských zemích (vyd. MPÚ MU Brno, 2003).

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít