Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Zdeněk Bakala a současní politici

Bohuslav Sobotka – předseda ČSSD

Jak Sobotka pomohl Bakalovi – kauza bytů OKD
Publikováno v Lidových novinách 4. 11. 2009

Těžko říci, proč ministr Vladimír Dlouhý zahrnul 44 tisíc bytů postavených pro horníky, které byly následně privatizovány, do majetku OKD. Snad aby vylepšil majetek dolů, které čekala nevalná budoucnost. Možná proto, že dle jím vyznávané ekonomické teorie jsou byty zboží jako každé jiné. 44 tisíc rodin tak bylo připraveno o možnost pozdější koupě bytů do osobního vlastnictví za přijatelnou cenu.

OKD byly privatizovány jen částečně, stát si ponechal většinový podíl a garantoval tak, že se situace s byty solidně vyřeší. V roce 2004 se vláda rozhodla prodat svůj podíl v OKD, přičemž byty jako součást tohoto podílu ocenila na 40 tisíc Kč za jeden byt a prodej soukromému nabyvateli podmínila tím, že tento přednostně nabídne byty k prodeji nájemcům (pokud budou mít zájem) za cenu odvozenou z této zlevněné ceny. Pro představu: tržní cena průměrného bytu o výměře cca 65 čtverečních metrů převáděného v roce 2004 v oblasti Ostravska za cenu 40 tisíc korun byla ve skutečnosti v té době podle odborného odhadu 155 tisíc korun. Tento rozdíl na jednom průměrném bytu tak činil 115 tisíc, v součtu se jedná o sumu cca pět miliard korun.

Rovněž neprodukční část OKD byla v roce 2004 oceněna a prodána za 1,75 miliardy, zatímco tržní cena činila cca 6,9 miliardy. Fond národního majetku v té době pod ministrem financí Bohuslavem Sobotkou připravil smlouvu, v níž se nabyvatel zavázal, že přednostně prodá nájemcům byty za cenu odvozenou z této slevy.

Stát selhal a musí to napravit. Dnešní majitel OKD Zdeněk Bakala tuto část smlouvy vypověděl. I laik ví, že jednostranné odstoupení od smlouvy není možné. Pokud však jedna ze smluvních stran nechce smlouvu plnit, obvykle následuje sankce ve smlouvě obsažená. Nejen právníci dobře vědí, že smluvní závazky bez adekvátní sankce jsou nanic. Jaká že je sankce v případě jednostranného odstoupení od smlouvy? S úžasem zjistíme, že právníkům Fondu národního majetku připadala u této smlouvy adekvátní výše sankce pouhých 30 milionů korun. Těžko věřit, že šlo o hloupost nebo opominutí.

Na tento „kiks“ bohužel nepřišel ani Bohuslav Sobotka, který dost možná smlouvu samotnou ani nečetl. Tím se však ani náhodou nezbavuje odpovědnosti. A dnes se majitel OKD snaží z této povinnosti vyvléknout. V nejhorším případě zaplatí v poměru k tomu, co získá, směšnou pokutu. Je dost možné, že pokuta 30 milionů korun dnešního vlastníka nezastaví, ale porušení závazku vůči nájemníkům by mělo vést k zahájení řízení u Evropské komise ve věci nedovolené veřejné podpory. Není možné získat byty za regulovanou cenu a prodávat je za tržní.

Dojde to tedy tak daleko, že 44 tisíc hornických rodin bude okradeno o benefit plynoucí z toho, že byly nájemníky ve státních bytech? Domnívám se, že to není možné. Stát v tomto případě selhal a musí tuto situaci napravit. Také by měl vyvodit důsledky vůči všem, kdo se na zpackané privatizaci OKD podíleli.

Miroslav Motejlek, novinář:
„Zdeněk Bakala se stal opravdu bohatým mužem až po ovládnutí OKD. Tvůrce Bakalova bohatství je jednoznačně Bohuslav Sobotka jako tehdejší ministr financí, který umožnil za tak levné peníze získat Zdeňku Bakalovi státní podíl a za velmi nízké peníze vlastně podíl na bytech někdejšího OKD.“

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít