Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Zdeněk Bakala a současní politici

Aspen Institute Prague o.p.s., druh obecně prospěšných služeb

  1. zejména v regionu střední Evropy (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) poskytovat široké veřejnosti politicky i ideologicky neutrální platformu pro demokratické diskuse o globálních politických, ekonomických a společenských otázkách současnosti, jako např. budoucnosti evropské integrace, energetické bezpečnosti či podpoře rovných příležitostí, stejně jako o otázkách základních lidských práv a respektu k nim, a to formou seminářů, konferencí, vzdělávacích, kulturních a dalších společenských akcí;
  2. prostřednictvím konferencí a seminářů určených široké veřejnosti, týkajících se zejména občanské angažovanosti, podporovat fungování a rozvoj demokratických hodnot a otevřené společnosti;
  3. finančně podporovat účast talentovaných jedinců vynikajících v oboru svého profesního působení, ať již v humanitních či přírodovědných disciplínách, zejména z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, na mezinárodních konferencích, seminářích, a profesně-vzdělávacích stážích;
  4. organizovat semináře pro odbornou veřejnost, zejména v oblasti politiky, ekonomie a kultury, s cílem nalézat řešení aktuálních společenských problémů s důrazem na středoevropský region;
  5. publikovat v oblastech svého obecně prospěšného působení, např. formou vydávání odborných časopisů nebo doprovodných materiálů k odborným akcím společnosti.

Doplňková činnost:

  1. publikační činnost (zapsáno 11. července 2012),
  2. pořádání seminářů, konferencí, vzdělávacích, kulturních a dalších společenských akcí, 
  3. konzultační a poradenská činnost.

Člen správní rady:
Michael Žantovský, dat. nar. 3. ledna 1949, Praha 6, Nad Šárkou 38
Jan Hamáček, dat. nar. 4. listopadu 1978, Mladá Boleslav, Šmilovského 1461
Ivan Hodač, dat. nar. 12. září 1946, 1160 Brusel, Rue M. Poedts 11, Belgické království
Ing. Pavel Kavánek, dat. nar. 8. prosince 1948, Praha 1, Ostrovní 5
Tomáš Klvaňa, dat. nar. 12. září 1966, Černošice, Mokropeská 1802
Ing. Taťána le Moigne, dat. nar. 4. dubna 1967, Praha 9 – Klánovice, Šlechtitelská 157
Zdeněk Tůma, dat. nar. 19. října 1960, Praha 5 – Smíchov, Na Císařce 3222/16
Jan Zahradil, dat. nar. 20. března 1963, Praha 6, Jugoslávských partyzánů 16a

Člen dozorčí rady:
Zdeněk Bakala, dat. nar. 7. února 1961, Modrava – Kašperské Hory
Pepper de Callier, dat. nar. 6. května 1946, Praha 1, Sněmovní 1
Jiří Schneider, dat. nar. 2. srpna 1963, Praha 6, Liborova 552/3

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít