Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Privatizace Unipetrolu

Unipetrol

Wikipedia

Unipetrol (oficiálně Unipetrol, a. s.) je akciová společnost, která se zabývá rafinérskou a petrochemickou výrobou a prodejem v České republice a středoevropském regionu. Patří mezi deset největších českých firem podle tržeb. Vznikla v roce 1994 a od roku 2004 je součástí skupiny PKN ORLEN, která vlastní 63 % akcií ve společnosti. Do Unipetrolu byly postupně začleněny společnosti Kaučuk, Chemopetrol, Benzina, Paramo, Koramo (v roce 2003 sloučené se společností Paramo), Česká rafinérská, Unipetrol Trade, Spolana a Unipetrol Rafinérie.

Společnost Unipetrol byla založena v roce 1994 Fondem národního majetku, jako jeden z privatizačních kroků českého petrochemického průmyslu. V roce 1996 se vyčlenily rafinérie ze společností Chemopetrol v Litvínově a Kaučuk v Kralupech do společnosti Česká rafinérská.

V roce 2001 Zemanova vláda rozhodla o zahájení privatizace majoritního státního podílu. I když mezirezortní privatizační komise doporučila jako vítěze britskou společnost Rotch Energy, která nabídla 444 miliónů eur (tehdy asi 14,5 miliardy Kč), vláda v prosinci 2001 rozhodla o prodeji české společnosti Agrofert za 361 miliónů eur (tehdy asi 11,7 miliardy Kč). Agrofert však nezaplatil a požádal o ukončení privatizační smlouvy, v listopadu 2002 tak Špidlova vláda rozhodla o vyhlášení nové soutěže.

V lednu 2004 podalo v privatizační soutěži předběžnou nabídku sedm společností nebo konsorcií. Z šesti platných nabídek byly vyřazeny nabídky slovenské Penta Finance, ruského Tatněftu a kazašské státní společnosti KazMunaiGas (která nabídla nejvyšší horní cenu v rozmezí 9–16 mld. Kč), vláda do užšího výběru vybrala pouze předběžné nabídky polské společnosti PKN ORLEN (podporovaná Agrofertem), maďarského MOLu a Shell. Konečnou nabídku pak podal pouze PKN ORLEN – 11,3 mld. Kč za 63% podíl v Unipetrolu a 1,7 mld. Kč za pohledávky ČKA vůči společnostem Unipetrolu. Tuto nabídku vláda přijala v dubnu 2004 a prodej byl finalizován v roce 2005.

Podle smlouvy uzavřené mezi PKN ORLEN a Agrofertem měl ORLEN po privatizaci některá aktiva prodat Unipetrol Agrofertu za předem dohodnutou cenu (o této smlouvě vláda při privatizaci věděla). ORLEN však smlouvu vypověděl a některá aktiva Unipetrolu následně prodal jiným polským společnostem (v roce 2006 majoritní podíl v dceřiné společnosti Spolana polské společnosti Zaklady Azotowe ANWIL a o rok později část podílu ve společnosti Kaučuk rovněž polské společnosti Firma Chemiczna Dwory). V jednom z následujících sporů Agrofert vysoudil náhradu 2,45 mld. Kč, v ostatních úspěšný nebyl.

V roce 2007 byla založena společnost Butadien Kralupy, jejímiž akcionáři jsou Unipetrol (51%) a Kaučuk (49%), a došlo ke sloučení dceřiných společností Chemopetrol a Unipetrol Rafinérie se společností Unipetrol RPA. Dále společnost Unipetrol získala od společností skupiny MEI 14,51 % akcií společnosti Paramo.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít