Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Andrej Babiš a média

Antimonopolní úřad rozhodl. Andrej Babiš může převzít Mafru

tyden.cz, 26. 8. 2013

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes svým prvostupňovým rozhodnutím povolil spojení akciové společnosti AGROFERT HOLDING se společnostmi MAFRA a Anděl Media Centrum. Celkový podíl vzniklé skupiny na trhu bude 25%. Pod touto hranicí se přitom dle znění zákona o ochraně hospodářské soutěže nepředpokládá, že by hrozilo riziko narušení hospodářské soutěže.

ÚOHS posuzoval dopady spojení společností v oblastech vydávání periodického tisku, poskytování inzertního prostoru v periodickém tisku, internetového zpravodajství a internetové inzerce. Podle jejího vyjádření se jejich vydavatelské aktivity „víceméně nepřekrývají“. Vydávané tituly obou skupin jsou typově odlišné, Mafra je podle ní více zaměřená na aktuální zpravodajství. Zatímco skupina MAFRA se soustředí na poskytování informací o bezprostředně aktuálním dění v České republice či v zahraničí (prostřednictvím vydávání denního celonárodního tisku), skupina AGF Media poskytuje spíše komentované zpravodajství, nikoli bezprostředně aktuálního charakteru, v jednotlivých regionech České republiky, a to prostřednictvím 71 regionálních (okresních) týdeníků 5plus2.

Pokud se týká poskytování inzertního (reklamního) prostoru, pak i zde Úřad vidí rozdíl mezi inzercí zadávanou v celostátních denících a inzercí zaměřenou spíše na regionálního čtenáře, jak je tomu v týdenících 5plus2. Totéž platí v oblasti on-line zpravodajství a inzerce.

Holding AGROFERT sdružuje výrobní a obchodní společnosti na území České republiky i v zahraničí, které se zabývají zejména činnostmi v oblasti zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu, dále působí v oblasti obchodu se zemědělskou technikou, v oblasti obchodu se zařízením pro zemědělskou prvovýrobu, v oblasti lesnictví a rovněž v oblasti vydavatelské činnosti, a to prostřednictvím dceřiné společnosti AGF Media, a. s.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít