Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Akvizice České pojišťovny

Závěr k vývoji ovládnutí České pojišťovny skupinou PPF 1994–2006

Je nezpochybnitelné, že skupina osob, která se skrývá pod názvem finanční skupina PPF, je jednou z nejvlivnějších v ČR. V jejím postupu, který jsme se snažili sledovat z otevřených zdrojů od roku 1994, kdy pravděpodobně ovládla fondy PPF, do té doby vlastněné Kellnerem a Vinklerem, je možno spatřovat dravost, organizační schopnost, obrovský vliv a logiku.

Tato skupina nikdy nezapomněla na dodržování zásad konspirace a na vytváření svého velmi pozitivního mediálního obrazu. (Za celé zkoumané období posledních osmi let jsme až na nepatrné výjimky nenarazili na žádné negativní informace o jejich „výkladní skříni“, společnostech skupiny PPF.) Mezi jejich slabosti bezpochyby patří jejich kontroverzní minulost a rozsáhlé finanční transakce, které byly opakovaně dávány do souvislosti s možnou trestnou činností.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít