Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Akvizice České pojišťovny

Rok 2008

PPF vstupuje do ruské obchodní sítě Eldorado.

Eldorado měla skupina PPF dlouholetý zájem. Před rokem 2008 za něj nabízela skoro 4 miliardy dolarů. V té době však Jakovlev (tj. majitel Eldorada) za svůj podíl chtěl nepoměrně více. Eldorado bylo v té době v Rusku klíčovým partnerem splátkové firmy Home Credit & Finance Bank ze skupiny PPF. Roční obrat řetězce se pohyboval kolem pěti miliard dolarů. Navíc měla firma vybudovanou i síť asi 1300 prodejen bílé techniky v Rusku a na Ukrajině.

V roce 2008 však po společnosti začaly ruské daňové úřady vymáhat skoro 15 miliard rublů (cca 500 milionů USD) za daňové nedoplatky z let 2004 a 2005, a navíc banky požadovaly předčasně splatit úvěry za 400 milionů dolarů, kvůli čemuž dodavatelé přestali poskytovat zboží.

V září 2008 největší obchodní partner Eldorada, PPF, poskytl řetězci úvěr v celkové výši cca 300 milionů dolarů a dalších 500 milionů mu poskytlo sdružení bank. Tyto prostředky majitel Eldorada Jakovlev použil ke splacení dluhů bankám a dodavatelům.

V lednu 2009 však již nebyl schopen svého věřitele vyplatit, a tak společnosti PPF propadlo 51 % akcií společnosti Eldorado, které měla firma v držení jako zástavní jistinu. K převzetí svého podílu však PPF nechtěla přistoupit přímo, protože se obávala možného daňového postihu od ruských finančních orgánů. Proto se rozhodla tuto operaci provést přes dvě kyperské společnosti. Nejprve se vlastníkem akcií Eldorada stala kyperská společnost Eastern Holding, kterou pak koupila další kyperská firma Fasipero, a v třetí etapě se majitelem 51 % akcií této kyperské firmy stala PPF.

Přesná výše investice PPF do Eldorada nebyla nikdy zveřejněna (některé zdroje uvádějí 800 milionů dolarů, PPF uvádí 500 milionů), ale bylo skutečností, že před vypuknutím krize byla hodnota společnosti Eldorado v ruském tisku oceňována až na 400 miliard dolarů, jeho cena však po té prudce klesla, a stejně tak poptávka po zboží, na něž se řetězec specializoval. Výše propadu se v té době odhadovala na 40 %.

V únoru 2009 dostala Kellnerova PPF povolení od ruského antimonopolního úřadu k převzetí podílu ve společnosti Eldorado. Kellner s Jakovlevem se nakonec dohodli na tom, že PPF získá 50% podíl plus jednu akcii ve společnosti Eldorado a stane se tak jeho majoritním vlastníkem. Tímto krokem byly také vyrovnány veškeré pohledávky PPF vůči Jakovlevovi. Podle spekulací se údajně nakonec jednalo o celkem 800 milionů dolarů. V této ceně měly být i veškeré Jakovlevovy nemovitosti. Jakovlev také prohlásil, že celá transakce má chránit PPF před nároky ruských daňových úřadů.

V červnu 2011 pak došlo mezi Jakovlevem a PPF k dohodě o prodeji jeho 50% podílu. Cena transakce nebyla doposud zveřejněna.

V roce 2008 se skupina PPF Group stává také akcionářem ruské těžební společnosti.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít