Mapování
Zavřít vyhledávání

Roman Češka

Český ekonom a politik, poslanec Poslanecké sněmovny ČR 1996–1997, předseda výkonného výboru Fondu národního majetku 1994–1998. Člen ODA.

Narozen 29. ledna 1964 (Plzeň), bývalý český politik, v 90. letech 20. století předseda výkonného výboru Fondu národního majetku a poslanec Poslanecké sněmovny ČR za ODA.

Vystudoval gymnázium v Plzni a pak Vysokou školu ekonomickou v Praze. Následně ještě po dva roky studoval obor psychologie a pedagogika na Univerzitě Karlově, ale po sametové revoluci už tuto druhou školu nedokončil. Pracoval v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. Roku 1990 nastoupil na nově zřízené ministerstvo privatizace jako poradce ministra Tomáše Ježka. Po volbách v roce 1992 se stal náměstkem ministra privatizace. V červnu 1994 vystřídal Tomáše Ježka po jeho odvolání na postu předsedy výkonného výboru Fondu národního majetku, kde působil do roku 1998.

Ve volbách v roce 1996 byl zvolen do poslanecké sněmovny za ODA (volební obvod Jihočeský kraj). Byl členem hospodářského výboru sněmovny. Na poslanecký mandát rezignoval v listopadu 1997. Důvodem rezignace byl souběh poslanecké funkce a postu v čele FNM. Ve sněmovně ho nahradil Miroslav Leština.

V roce 1997 se zapojil do debat okolo dalšího směřování ODA. V polovině února 1997 vyzval otevřeným dopisem celé vedení strany k demisi. V září 1997 pak oznámil, že na následující celostátní konferenci strany dá svou funkci k dispozici.

K roku 2003 se uvádí jako jeden ze společníků konzultantské firmy Value Added.

(Zdroj: wikipedia)

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít