Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Akvizice České pojišťovny

Rok 2003

Dne 17. 1. 2003 dosáhl imaginární vlastník skupiny PPF Petr Kellner podle České kapitálové finanční agentury ovládnutí celé investiční skupiny PPF, když se stal majitelem 99,98 % akcií akciové společnosti PPF. Její tržní cena se odhaduje na 30 až 50 miliard korun. Žádná jiná fyzická osoba v ČR oficiálně nevlastní takový majetek.

V průběhu ledna 2003 stačila ještě Česká pojišťovna oznámit, že hospodaření eBanky skončilo v roce 2002 se ztrátou 250 milionů korun a že Česká pojišťovna výrazně zdraží ceny svých produktů.

Dne 11. 2. 2003 bylo oznámeno, že jmění PPF investičního holdingu převezme jeho hlavní akcionář RAVIN HOLDING a.s. a společnost na základě toho zanikne. Protože společnost RAVIN HOLDING je dceřinou společností firmy PPF Cyprus, dotkne se tento majetkový převod zbývajících akcionářů PPF investičního holdingu.

Dne 22. 4. 2003 byl oznámen auditovaný čistý zisk České pojišťovny ve výši 4 miliardy korun.

Dne 19. 5. 2003 rozhodla valná hromada České pojišťovny o snížení základního jmění ze 3,41 miliardy na 2,98 miliardy ko­run.

Dne 28. 4. 2003 byly zveřejněny zprávy o úspěších České pojišťovny Rusko. Tato společnost za rok 2002 uzavřela celkem sto smluv a vybrala na pojistkách celkem asi 1,26 milionu korun. Tato společnost však až na dva české manažery zaměstnává 70 místních pracovníků, z nichž 40 jich pracuje v obchodní službě.

Dne 15. 5. 2003 byl definitivně odvolán ředitel TV NOVA Vladimír Železný. Je pravděpodobné, že k tomuto datu převzala PPF většinovou kontrolu nad touto televizí. Novým generálním ředitelem se stal jeden s čelních představitelů finanční skupiny PPF, Petr Dvořák.

V červnu 2003 byla oceněna finanční síla České pojišťovny agenturou Moody's Investors Service známkou BAA3 se stabilním výhledem. Ve stejném měsíci získala také hlavní cenu v anketě Pojišťovna roku 2002.

V letním období se začíná daleko více objevovat na veřejnosti ing. Petr Kellner, kterému je v posledním roce věnována také častější pozornost médií. Vždy je připomenuto, že se jedná o nejbohatšího Čecha, a do omrzení je opakováno, jakým způsobem vytvořil své finanční impérium. Vždy znovu a znovu je krok za krokem popisován jeho život od roku 1990 až do současnosti, a to vždy úplně stejně. Neodvratně to vzbuzuje dojem, že se někdo snaží z jeho literárně zpracovaného životopisu udělat skutečnost, které se má věřit.

Dne 10. 7. 2003 se oficiálně zapojuje do boje o Severočeské doly i finanční skupina PPF.

Dne 22. 7. 2003 se Česká pojišťovna zapojila do Sdružení českých pojišťoven, které chtějí nabízet pojištění letadel.

Dne 25. 8. 2003 si zaregistrovali manželé Klausovi nadaci pod názvem Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. Ve správní radě nadace působí mimo jiné i bývalý člen výkonného výboru FNM, JUDr. Ladislav Petrásek, který v druhé polovině devadesátých let zastupoval stát například i ve statutárních orgánech České pojišťovny.

Dne 16. 9. 2003 oznámila Česká pojišťovna, respektive PPF, že se zúčastní tendru o získání podniku Severomoravské vodovody a kanalizace.

V září 2003 byla ohodnocena ratingovou agenturou Standard & Poor‘s dlouhodobým ratingem finanční síly BBB minus (BBB-). Stejně tak byl zvýšen její úvěrový rating na úroveň BB plus (BB+). Oba jí přiřazují stabilní výhled.

Ke dni 30. 9. 2003 spravovala Česká pojišťovna více než 14,5 milionu pojistných smluv, jejichž bilanční suma činila 122 miliard korun a objem technických rezerv 93 činil miliard korun.

Dne 2. 10. 2003 prohrála společnost PPF svůj spor s ČSOB o 385 milionů korun, které požadovala zaplatit jako pokutu za pozdě předané akcie po IPB. Další podrobnosti viz předchozí text.

Dne 13. 10. 2003 se České pojišťovně podařilo uspět při nabídce penzijního fondu ABN Amro. Tím pádem by se stala dvojkou na trhu s penzijním pojištěním.

V listopadu 2003 projevila skupina PPF zájem o odkoupení státního podílu v Českém Telecomu, který se vláda připravovala prodat za částku téměř 25 miliard korun.

Před koncem roku 2003 bylo oznámeno, že za první tři čtvrtletí tohoto roku vytvořila Česká pojišťovna čistý zisk ve výši 2,24 miliardy ko­run.

Vyhodnocení roku 2003:

Struktura statutárních orgánů České pojišťovny (r. 2003/2004):

Představenstvo:

Předseda …………………………………… ing. Ladislav Bartoníček, MBA
Místopředseda ……………………………… Milan Maděryč
Místopředseda ……………………………… ing. Jan Blaško, MBA
Člen ………………………………………… JUDr. Jan Ježdík
Člen ………………………………………… ing. Ladislav Chvátal

Dozorčí rada:

Předseda …………………………………… ing. Ivan Kočárník, CSc.
Místopředseda ……………………………... ing. Aleš Minx
Člen ………………………………………... ing. Petr Kellner
Člen ………………………………………... ing. Jaromír Prokš, MBA
Člen ………………………………………... ing. Bc. Eva Dytrychová
Člen ………………………………………... ing. Marie Kortová

Management:

Generální ředitel …………………………………… ing. Ladislav Bartoníček, MBA
Náměstek pro investiční politiku …………………… ing. Jan Blaško, MBA
Náměstek pro finanční řízení a lidské zdroje ……… ing. Lubomír Bušek, MBA
Náměstek pro neživotní pojištění …………………… JUDr. Jan Ježdík
Náměstek pro provoz a informační technologie …… ing. Jiří Huml, MBA
Náměstek pro undewriting a zajištění ……………… ing. Miroslav Matocha
Náměstek pro obchod ……………………………… ing. Petr Kopecký
Náměstek pro životní pojištění …………………… ing. Ivo Foltýn, MBA
Ředitel úseku marketingu ………………………… ing. Miroslav Řezník
Ředitel odboru komunikace ……………………… ing. Richard Kapsa
Tiskový mluvčí …………………………………… PhDr. Václav Bálek

Akcionářská struktura:

CESPO B.V. Amsterdam ……………………………… 85,34 %
Česká pojišťovna a.s. ………………………………… 12,64 %
Český otevřený podílový fond ČP INVEST …………… 1,21 %

CESPO B.V. Amsterdam sídlí na adrese Herengracht, 450, Amsterdam, Nizozemí. Společnost, u které není možno dohledat strukturu akcionářů, je vlastněna ze 45 % českou společností RAVIN HOLDING a.s., IČ 26718669, se sídlem Na Pankráci 1658/21, Praha 4. Společnost má základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč a zabývá se realitní a reklamní činností, a je ze 100 % vlastněna kyperskou společností PPF Cyprus Ltd. se sídlem Arch. Makarioe III Avenue, 2 – 4 Nikósie, Capital Center 9th floor, 1505, Kypr. Výkonným ředitelem a předsedou představenstva je ing. Miroslav Horský. Tato společnost je ze 100 % vlastněna českou společností PPF a.s., IČ 25099345, se sídlem Na Pankráci 1658/121, Praha 4, která je vlastněna z 99,99 % nizozemskou společností PPF Group N.V. se sídlem Herengracht, 450 – 455, Amsterdam, 1017 CA, Nizozemí (jde o adresu totožnou s adresou společnosti CESPO B.V. Amsterdam). Jako vlastník společnosti je uveden Ing. Petr Kellner, bytem Březovská 509, Vrané nad Vltavou, ČR.

Výše popsaná majetková účast může vést, podle nás, k mylnému závěru, že většinovým majitelem společnosti CESPO B.V. Amsterdam, která je 85,34% majitelem České pojišťovny a.s., je ing. Petr Kellner. Pokud si ale všimneme podrobněji, u společnosti PPF Group N.V. je Kellner uveden pouze jako vlastník, ale není u ní vyznačena jeho procentní účast ve společnosti. Což v tomto případě nemusí automaticky znamenat, že je jejím 100% vlastníkem. Dále je třeba si také povšimnout toho, že společnost RAVIN HOLDING a.s. vlastní pouze 45 % společnosti CESPO B.V. Amsterdam, která vlastní 85,34 % České pojišťovny a.s. V žádném dostupném zdroji se nám nepodařilo zjistit, kdo je 65% vlastníkem společnosti RAVIN HOLDING a.s., a tím i většinovým vlastníkem České pojišťovny – z logiky výše popsané majetkové struktury společností ale vyplývá, že to s největší pravděpodobností nebude ing. Petr Kellner. Jelikož tak ale vystupuje a vzájemná struktura majetkových vztahů tomu má napovídat, je možno vyslovit hypotézu, že skutečnými majiteli České pojišťovny a.s., která je nejdůležitější akvizicí celé finanční skupiny PPF, je možná úzká skupina osob, která je skryta za bývalým ministrem financí, ing. Ivanem Kočárníkem, CSc.

Z výše popsaného se dá také logicky vyvodit, že z hlediska této vlastnické struktury je možno začít zpochybňovat průhlednost vlastnických vztahů, což je podle zákona 185/1991 Sb., s následnými novelizacemi, jednou ze základních podmínek provozování jakékoliv pojišťovny či zajišťovny.

Česká pojišťovna a.s. je ze zákona povinna vykonávat audit, který u ní provádí od roku 1993 společnost KPMG Česká republika Audit, spol. s r.o., IČ 49619187, se sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 8, která také ve stejném roce byla v ČR zaregistrována. V této souvislosti je také třeba si připomenout, že mediálně je prezentováno, že v České pojišťovně došlo k zásadní změně v roce 1996 při vstupu skupiny PPF. Je tedy s podivem, že auditor nebyl vyměněn.

Auditorská společnost je většinově vlastněna ing. Františkem Dostálkem, nar. 23. 11. 1949, bytem Za Zahradami 411/32, Praha 10 – Dolní Měcholupy, který vlastní 60 % společnosti. Ing. Dostálek byl zakládajícím členem CREDITANSTALT-INVESTIČNÍ PRI­VATIZAČNÍ FOND, a. s., IČ 44265590, který pak byl spíše známý jako ČESKÝ INVESTIČNÍ HOLDING, a.s. (od roku 2003 dle OR už jen Český holding, a.s.). František Dostálek v této společnosti působil od jejího vzniku dne 13. 1. 1991 až do 12. 3. 1993, kdy všichni zakladatelé odešli.

Dalším spolumajitelem je společnost „KPMG Česká republika, s.r.o., v anglickém jazyce KPMG Czech Republic, Ltd., v německém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbH“, IČ 00553115, se sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 8, která je 100% dcerou společnosti KPMG INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V. se sídlem Burgemeester Rijnderslaan, 10–20, Amstelveen, 1185, Nizozemí. V této souvislosti připomínáme, že i majoritní vlastník České pojišťovny, společnost CESPO B.V. Amsterdam, je registrován v Nizozemí.

Mediálně Českou pojišťovnu a.s. zastupuje společnost Donath – Burson – Marsteller s.r.o., IČ 25661035, se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1. Majitelem společnosti je Michal Donath, bytem Zdíkovská 63/2773, Praha 5. Jeho dalšími mediálními partnery jsou následující mediální agentury:
Reader's Digest Výběr s.r.o. – vlastník v USA,
Netla Management Limited – vlastník na Kypru,
DATAR INTERNATIONAL, a.s. – vlastník v GB.

Od dubna 2003 začala pro tři klíčové společnosti finanční skupiny České pojišťovny a.s. pracovat PR agentura AMI Communications. Jejím hlavním úkolem je mediální podpora produktů služeb České pojišťovny, eBanky a Home Creditu. Vedoucími projektu jsou Milan Hejl a Pavel Novák.

Česká pojišťovna a.s. je také členem České asociace pojišťoven, se sídlem Na poříčí 12, Praha 1, jež má dohromady 35 členů, kteří působí v pojišťovnictví, a následující volené presidium:

prezident asociace …………………… ing. Vladimír Mráz – Kooperativa,
viceprezident ………………………… ing. Jiří Morávek – ČSOB Pojišťovna,
vicepresident ………………………… ing. Ladislav Bartoníček MBA – Česká pojišťovna,
generální tajemník …………………… ing. Mesršmíd Jaroslav – Česká asociace pojišťoven,
vedoucí ……………………………….. RNDr. Zuzana Kepková – Alianz pojišťovna.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít