Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Historie finanční a vlivové skupiny PPF

Finanční skupina PPF

Na vrcholu pyramidy firem stojí PPF, a. s., založená na podzim roku 1996. Podle výroční zprávy za rok 1998 je jejím vlastníkem s kvalifikovanou většinou Petr Kellner. PPF, a. s., převzala majetkovou kontrolu nad dalšími společnostmi, mezi něž patří PPF majetková, a. s., PPF burzovní společnost, a. s., CM – CREDIT, a. s., a PPF investiční společnost, a. s. Skupina spravuje dva podílové fondy a v roce 1995 sloučila čtyři samostatné investiční fondy do Prvního českého investičního fondu, který se v roce 1996 transformoval na PPF investiční holding.

U zrodu skupiny PPF stál v roce 1991 Štěpán Popovič, Petr Kellner a Milan Vinkler. Posledně jmenovaný však své aktivity v PPF ukončil nuceně ještě v první polovině devadesátých let (došlo k jeho zatčení policií za velmi podivných okolností, podrobnosti dále).

V současné době je vedle Kellnera údajným akcionářem skupiny PPF Milan Maděryč. Skupina PPF je známa svými dobrými kontakty na vlivné politiky, především z ODS a ČSSD. Ivan Kočárník také po odchodu z funkce ministra financí okamžitě přešel na post předsedy představenstva České pojišťovny, a. s., která je pod manažerskou kontrolou lidí z PPF.

Svůj nástup do České pojišťovny, a. s., zahájila skupina PPF odkupem zhruba 9 % akcií od Interbanky, a. s., a následně v roce 1996 posílila svůj majetkový i faktický vliv při řešení potíží s krachující Kreditní bankou Plzeň, a. s.

V té době se vedla dlouhá jednání o tom, jak mnohamiliardovou ztrátu Kreditní banky Plzeň, a. s., vyřešit. Jejím hlavním akcionářem byla Česká pojišťovna, a. s., jíž v důsledku této situace hrozila destabilizace. PPF a Investiční a poštovní banka, a. s., tehdy převzaly iniciativu a výměnou za příslib vyřešení potíží Kreditní banky Plzeň, a. s., navýšily své podíly v České pojišťovně, a. s., odkupem akcií od ČSOB, a. s. Skupina PPF byla při těchto jednáních podporována především Ivanem Kočárníkem a vedle něho i tehdejším šéfem FNM a místopředsedou ODA ing. Romanem Češkou (nar. 29. 1. 1964, bytem v Mníšku pod Brdy).

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít