Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Zdeněk Zbytek a Miloš Zeman

Zeman, Zbytek a druhá republika

23. února 2010, Rozhlas

Plukovník ing. Zdeněk Zbytek, v roce 1989 velitel tankové divize ve Slaném, se stal po projevu 1. prosince 1989 na sjezdu JZD pro veřejnost symbolem té části armádního velení, která byla ochotná s vojskem zakročit proti politickým změnám, ke kterým tehdy docházelo. Po dvaceti letech si zřejmě myslí, že na jeho tehdejší postoje se zapomnělo, a proto bychom je měli veřejnosti připomenout a podívat se blíže i na to, co nyní dělá.

V současné době je tento plukovník ve výslužbě podnikatelem, jehož firmy sídlily dlouho v Praze v budovách Ruské federace, kam jeho podnikatelské aktivity jsou namířené. Před časem se stal navíc manažerem Strany práv občanů Miloše Zemana, má tedy politické ambice. Svou roli při možném poskytnutí armády k vojenskému zásahu proti stávkujícím civilistům dnes popírá, viz Mladá fronta Dnes ze dne 20. ledna či Týden z 8. února tohoto roku. Jak v těchto dnech ale připomněl bývalý ministr obrany Luboš Dobrovský, v roce 1992, kdy se ujal řízení ministerstva, pana Zbytka kvůli tomu hned postavil mimo službu, protože se svou veřejně projevovanou ideologií představoval ohrožení republiky. I toto ing. Zbytek dnes popírá a čistě formálně má zřejmě pravdu, protože podle tehdy platných předpisů odešel z armády kvůli reorganizaci, jinak to asi ani nešlo.

Jak uvádí svědek Václav Němec v páteční Mladé frontě Dnes, který pod plukovníkem Zbytkem v roce 1989 sloužil a který je dnes učitelem na filozofické fakultě Karlovy univerzity, cituji: „V týdnu po 17. listopadu byly vojenské útvary slánské divize uvedeny do bojové pohotovosti. Na štábu ve Slaném se konaly intenzivní porady.“ Václav Němec pokračuje: „Podle tehdejšího sekretáře náčelníka štábu, jehož svědectví jsem vyslechl, na jedné z porad padl návrh, aby vůdci stávkujících studentů byli pro výstrahu postříleni a byly uzavřeny vysoké školy.“ Návrh tedy bezostyšně kopíroval to, co učinili Němci v říjnu 1939. Absurdní na této věci je, že tak čeští důstojníci kolem plukovníka Zbytka chtěli učinit zrovna po 17. listopadu, který byl díky německému zákroku vyhlášen za Mezinárodní den studentstva.

Na zasedání ÚV KSČ, které proběhlo po 17. listopadu, ministr obrany Václavík oznámil, že armáda je připravena k zásahu proti stávkujícím a demonstrantům. Proslýchalo se dokonce, že kdosi z radikální skupiny důstojníků navrhoval, aby při demonstraci na Letné přeletěly těsně nad hlavami demonstrantů vojenské proudové stíhačky a forsáží, tedy přídavným spalovacím zařízením, demonstranty sežehly. Tento návrh zase napodoboval brutální čínský masakr proti masovým demonstracím z června téhož roku v Pekingu na náměstí Nebeského klidu. Naštěstí většinou hlasů bylo špičkami KSČ nasazení armády odmítnuto.

Tehdy plukovník Zbytek byl ale dál aktivní a vojenská tiskárna ve Slaném, která spadala pod jeho velení, tiskla plakáty očerňující vůdce Občanského fóra. Tiskoviny pak političtí důstojníci, kterým se říkalo politruci, distribuovali tajně po nocích do různých měst po Československu. Zároveň byla spuštěna akce určená k vytipování a eliminaci „nespolehlivých živlů“ v armádě.

K tomuto osobnímu a přímému svědectví není co dodat. Leda snad jen to, že situace po dvaceti letech svobody České republiky i v tomto bodě bohužel nápadně připomíná druhou republiku, kdy se zpochybňovala úloha českých legií, jako se dnes někdy zpochybňuje role disentu, a začala se oficiálně oživovat tradice veteránů c. a k. armády.

Pokus o návrat plukovníka v. v. ing. Zdeňka Zbytka do politiky má zřejmě ale malou šanci, protože se děje pod logem Miloše Zemana, který už těžko může oslovit – jak ukazují i průzkumy – větší množství voličů. Musíme si ještě připomenout, že jeho místo na politické mapě, jak sám tvrdil, by mělo být vpravo od sociálních demokratů. Angažmá pana Zbytka místo Miloše Zemana v české politice upřesňuje a posouvá trochu jinam. Pokud ing. Zdeněk Zbytek dnes exministru Dobrovskému vyhrožuje, že ho bude žalovat, bylo by to jedině dobře. Teprve tehdy by se totiž zřetelně a veřejně vyjevila jeho tehdejší role.

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít