Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Kdo je Zděněk Zbytek

Zdeněk Zbytek o sobě

14. březen 2014, www.armadninoviny.cz

Moje vojenská kariéra začala 27. srpna 1967, kdy jsem v patnácti letech nastoupil ke studiu na Střední vojenskou školu Jana Žižky z Trocnova do Bratislavy, a skončila k 31. 12. 1991. Střední vojenskou školu jsem však ukončil v červnu 1970 v Opavě, protože v létě 1969 byla naše vojenská škola v Bratislavě zrušena a já jsem si vybral k dokončení studia stejnou střední vojenskou školu (tzv. „žižkárnu“) v Opavě.

Mými mladšími spolužáky a absolventy stejné školy byli například pozdější předseda vlády Mirek Topolánek, či Náčelník generálního štábu AČR Pavel Štefka.

Poté následovaly čtyři roky studia na Vysoké vojenské škole Pozemního vojska ve Vyškově na Moravě, obor vševojskový (motostřelec, tankista), kterou jsem ukončil v červenci 1974 v hodnosti poručíka a s titulem inženýra.

Po absolvování Vysoké vojenské školy jsem byl převelen k Západnímu vojenskému okruhu (se štábem v Táboře), ke 4. armádě (se štábem v Písku), 3. motostřelecké divizi (se štábem v Kroměříži), na funkci velitele 1. motostřelecké roty 6. motostřeleckého pluku v Uherském Hradišti. Tuto funkci jsem však vykonával velmi krátce, protože jsem byl vzápětí jmenován zpravodajským náčelníkem téhož pluku.

V letech 1976–1978 jsem absolvoval postgraduální studium na Vojenské Akademii v Brně, na 1. velitelské fakultě, a poté v srpnu 1978 převelen k 15. motostřelecké divizi se štábem v Českých Budějovicích a jmenován, v hodnosti nadporučíka, velitelem 2. tankového praporu 20. tankového pluku (kasárna „Čtyři dvory“) v Českých Budějovicích.

V necelých 27 letech [jsem se stal] zástupcem velitele 62. motostřeleckého pluku dislokovaného v šumavském pohraničním městě v Prachaticích.

V listopadu 1981 jsem byl jmenován, v hodnosti kapitána, velitelem 20. tankového pluku v Českých Budějovicích.

Koncem srpna 1986 jsem nastoupil studium na Vojenské Akademii Generálního štábu ozbrojených sil SSSR v Moskvě, které jsem ukončil v červenci 1988 a byl znovu jmenován, v hodnosti podplukovníka, na funkci Náčelníka štábu – 1. zástupce velitele 1. tankové divize. V září 1989 jsem pak byl jmenován velitelem 1. tankové divize. 1. prosince 1989 jsem souhrou náhod vystoupil coby velitel 1. tankové divize jménem delegace ČSLA na sjezdu družstevních rolníků.

Funkci velitele 1. tankové divize jsem vykonával do října 1990, řádně jsem ji předal plukovníkovi gšt. Jiřímu Martínkovi a čekal na funkci vedoucího staršího důstojníka Správy bojové přípravy Pozemního vojska Ministerstva obrany na propuštění do zálohy, což se stalo o rok později, kdy mne k 31. 12. 1991 první civilní ministr obrany Lubomír Dobrovský svým samostatným rozkazem ze dne 30. září 1991 doslova vyhodil z armády právě kvůli mému vystoupení na sjezdu družstevních rolníků 1. prosince 1989.

A tak jsem se stal k 1. lednu 1992, ve svých 40 letech, po 24 letech v uniformě, nezaměstnaným civilem. Ještě před propuštěním z armády jsem si však vyřídil živnostenský list a začal jsem ihned podnikat, což dělám dodnes, byť již třetím rokem pobírám i starobní důchod (15 500,– Kč).

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít