Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Generál Aloiz Lorenc

Kdo je generál Lorenc

Genpor. Ing. Alojz Lorenc, CSc. (* 21. červen 1939, Trenčín) byl posledním náčelníkem Státní bezpečnosti – československé tajné policie v dobách komunistické diktatury. Prakticky celou svoji kariéru působil v bezpečnostních složkách. Po absolutoriu několika vojenských škol a kurzů nastoupil v roce 1970 k StB, kde pracoval ve zvláštním odboru Ministerstva vnitra ČSSR. Zprvu se věnoval kryptografii. Svými nadřízenými byl opakovaně výborně hodnocen a rychle postupoval vzhůru po kariérním žebříčku. V roce 1977 se stal náčelníkem zvláštní správy SNB. Od 1. května velel Bratislavské správě SNB.

Nejvyššího postu dosáhl Lorenc v roce 1985, kdy se stal prvním náměstkem ministra vnitra Vajnara. Od reorganizace StB v roce 1988 kontroloval většinu jejích složek.

Po roce 1989

V průběhu sametové revoluce vydal generál Lorenc rozkaz, podle kterého nemají složky StB nijak zasahovat do situace. Tento rozkaz později odůvodnil tím, že nechtěl více pobouřit občany. Později nařídil skartaci mnoha dokumentů z archivu StB. Po revoluci byla StB zrušena a generál Lorenc z řad bezpečnostních složek propuštěn. Za své činy z doby komunismu byl v říjnu 1993 v ČR odsouzen ke čtyřletému nepodmíněnému trestu. Trest si však nikdy neodpykal a odjel na Slovensko, jehož orgány v roce 2000 trestní stíhání zastavily. Teprve v roce 2002 by Lorenc odsouzen k patnácti měsícům odnětí svobody podmíněně. Lorenc odmítl, že by překročil své pravomoci.

Lorenc o úloze a akcích MV a StB také vydal knihu Ministerstvo strachu? Neskartované vzpomínky generála Lorence (Bratislava, 1992). Později pracoval pro síť prodejen Žabka či pro investiční skupinu Penta.

Václav Bartuška, bývalý člen parlamentní komise pro dohled na vyšetřování událostí 17. listopadu, charakterizoval Lorence takto: "Za největšího protivníka – který byl často nad moje síly – jsem považoval generála Lorence. […] Mluvil jsem s ním na jaře 1990 desítky hodin. Inteligentní, velmi dobře informovaný, nebezpečný.

Zdroj: wikipedia

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít