Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

O společnosti

Historie skupiny J&T

J&T je slovenská investiční skupina, kterou založili v roce 1995 na Slovensku Ivan Jakabovič a Patrik Tkáč.

Skupina J&T se zaměřuje na poskytování komplexních služeb spojených s privátním bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Své služby rozvíjí především na trzích České a Slovenské republiky, ale je přítomna i na trzích Ruské federace a v Karibské oblasti.

Historie skupiny J&T:

1994 založení první společnosti J&T
1995 založení finanční skupiny J&T, zastřešující všechny činnosti J&T
1996 založení J&T Securities, obchodníka s cennými papíry v České republice
1997 založení J&T Global, realitního developera na Slovensku
1998 vstup do českého bankovnictví akvizicí Podnikatelské banky a.s., vzniká J&T BANKA, a.s.
2004 významný vstup do oblasti energie získáním 34% balíku akcií Pražské energetiky
2006 vstup do oblasti švýcarského bankovnictví akvizicí IBI BANK, vznik J&T Bank Switzerland Ltd.
2006 otevření pobočky J&T BANKY na Slovensku
2007 vstup na ruský trh akvizicí banky Tretij Rim, vznik J&T BANK ZAO
2008 vstup na americký kontinent získáním 90 % akcií Bayshore Bank & Trust na Barbadosu
2013 fúze se společností Techno Plus do J&T Finance

Investice v České republice:

J&T působí v oblastech privátního bankovnictví a finančních služeb, Asset managementu, investic a investičního bankovnictví a také v neziskovém sektoru. Segment privátního bankovnictví a finančních služeb zastřešuje komplexní služby v oblasti privátního bankovnictví a specializovaného financování v oblasti real estate, podnikových akvizic a koupě pohledávek a obchodování s cennými papíry. Součástí skupiny J&T jsou 4 banky působící na trzích České republiky, Slovenské republiky, Ruské federace a Karibiku.

V oblasti investic se J&T zaměřuje na financování společností (holdingů) formou standardních úvěrových produktů, formou private equity fondů nebo partnershipů. J&T poskytuje financování zejména společnostem investujícím do energetických a průmyslových aktiv, médií, real estatu, turismu a hotelových aktiv. Skupina se kapitálově podílí či stála u zrodu těchto společností:

Tatry Mountain Resorts (TMR) – Společnost Tatry Mountain Resorts je největším investorem v tatranském regionu. Hlavními oblastmi investic je budování a provoz lyžařských rezortů a hotelů a development. Společnost vznikla v roce 2009.

Best Hotels Properties (BHP) – Best hotel properties je jedna z největších obchodovatelných společností investujících do hotelového průmyslu v regionu střední a východní Evropy. Je kótována na burze od září 2009. Energetický a Průmyslový holding (EPH) – Energetický a Průmyslový holding je dlouhodobý strategický investor v energetice a významný investor v průmyslu. Zahrnuje výrobu elektřiny a tepla, jejich distribuci a prodej konečným zákazníkům i obchod s elektřinou a plynem.

J&T Real Estate Holding J&T REAL ESTATE, a. s., je lídrem realitního trhu na Slovensku a zároveň patří mezi nejvýznamnější developery ve střední Evropě. Realizuje kancelářské, rezidenční, průmyslové a hotelové projekty. Holding byl založen v roce 2008.

Slovenská produkčná (TV JOJ) – Slovenská produkčná je produkční a TV společnost působící na Slovensku. Byla založena v roce 2002.

V České republice vlastní J&T například fotbalový klub AC Sparta Praha.

Společenská odpovědnost:

Skupina J&T je od 1. června 2004 zřizovatelem Nadačního fondu J&T. Nadační fond poskytuje příspěvky fyzickým a právnickým osobám, neziskovým organizacím, pokud jejich projekty souvisí s posláním a cíli nadačního fondu. Hlavním posláním je pomoc dětem v náhradní rodinné péči, lidem nemocným či s handicapem a sociálně slabým rodinám s dětmi. Nadační fond J&T se stal členem Iniciativy za rozvoj náhradní rodinné péče v ČR, jejímž hlavním cílem je změnit systém péče o ohrožené děti a přispět k reformě sociálně-právní ochrany dětí v ČR. Nadační fond J&T financuje a spravuje edukačně-náborovou kampaň „Hledáme rodiče“, která má za cíl nábor dostatečného množství pěstounů pro 11.000 dění umístěných v ústavech. Za dobu své existence přerozdělil Nadační fond J&T na pomoc v Čechách a na Slovensku více než 230 milionů korun.

Demolice Rustonky:

Do povědomí Pražanů se společnost J&T Real Estate zapsala mimo jiné demolicí areálu První akciové strojírny v pražském Karlíně, nejstarší továrny v Praze, známé rovněž pod názvem Rustonka. Areál bývalé továrny založené roku 1832, která sloužila dlouhá léta jako opravna tramvají Elektrických podniků královského hlavního města Prahy, koupila společnost J&T od města s příslibem, že na místě zůstane stát budova kotelny s charakteristickým šestibokým komínem. Ta měla dostat nové využití, třeba jako pizzerie či restaurace s pivnicí. V letech 2007 a 2008 došlo k demolici většiny objektů mimo kotelnu, která na pozemku bez údržby zůstala stát. Během následujících let společnost projekt, který původně prezentovala, změnila, přičemž s budovou staré kotelny v něm již nepočítala. Nový projekt byl schválen pražskými památkáři pod vedením Jana Kněžínka. Dne 1. 3. 2014 došlo s odkazem na údajnou nebezpečnost budovy k bleskové demolici historického objektu kotelny. Společnost k tomu měla všechna potřebná povolení vydaná stavebním úřadem Prahy 8, neboť snaha hlavního města Prahy o zapsání budovy mezi kulturní památky neuspěla, a projekt, který již s využitím kotelny nepočítal, byl již dříve schválen.

Na místě bývalé továrny má podle aktuálních plánů společnosti J&T z března 2014 vyrůst kancelářský komplex.

Zdroj: wikipedia

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít