Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Ze života

Biografie

JUDr. Miroslav Jansta (* 8. března 1962 Nymburk) je český právník a sportovní funkcionář, bývalý předseda České basketbalové federace a předseda ČSTV, po sametové revoluci československý politik Komunistické strany Československa a poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Je spolumajitelem a jednatelem společnosti Advokátní kancelář Jansta, Kostka, spol. s r. o.

Maturitu získal na gymnáziu v Nymburku a v roce 1981 začal studovat Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vysokoškolská studia dokončil v roce 1985. V letech 1985–1997 pak byl vědeckým a pedagogickým pracovníkem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Věnoval se i sportu. V roce 1972 se stal členem basketbalového oddílu TJ Lokomotiva Nymburk, kde aktivně hrál do roku 1982. Pak byl hráčem oddílu Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha a Slovanu Advokacie. Dosáhl II. basketbalové ligy. Po tři sezóny byl rovněž členem volejbalového oddílu Lokomotiva Nymburk.

Profesně je k roku 1989 uváděn jako odborný asistent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, bytem Nymburk. V prosinci 1989 zasedl v rámci procesu kooptací do Federálního shromáždění po sametové revoluci do Sněmovny lidu (volební obvod č. 26 – Nymburk, Středočeský kraj) jako poslanec za KSČ reprezentující novou garnituru nezatíženou normalizační politickou aktivitou. Mandát obhájil ve volbách roku 1990, nyní již za federalizovanou KSČM. Během volebního období opustil komunistickou stranu a byl pak nezařazeným poslancem. Ve Federálním shromáždění setrval do konce funkčního období, tedy do voleb roku 1992. V parlamentu se stal členem Komise pro objasnění událostí 17. listopadu. Do roku 1992 byl členem ústavněprávního výboru a místopředsedou výboru imunitního. V rámci těchto postů se podílel na přípravě četných zákonů i ústavních zákonů.

Později se profiloval jako právník. V roce 1995 založil s bývalým hokejovým reprezentantem a pedagogem právnické fakulty Vladimírem Kostkou advokátní kancelář Jansta, Kostka a spol. V roce 2006 byl prověřován policií kvůli provizi 119 milionů, kterou získala jeho právní kancelář od Československé obchodní banky za sjednání desetileté smlouvy s Českou poštou na zajištění provozu poboček její divize Poštovní spořitelna. Na konci roku 2008 převedli Miroslav Jansta a Vladimír Kostka své podnikání na nově založenou společnost s ručením omezeným. Při této příležitosti si nechali ocenit hodnotu své advokátní kanceláře znalcem. Na základě výsledků hospodaření za období 1. ledna 2005 – 30. června 2008 znalec stanovil očekávaný roční odnímatelný čistý výnos ve výši 38 milionů korun. Od diskontní sazby stanovené na 13,97 % odečetl očekávaný růst 4 % a dospěl k současné hodnotě 385 milionů korun. Nová společnost tak byla do obchodního rejstříku zapsána se základním kapitálem 385 milionů korun. Za rok 2009 vykázala společnost ztrátu 1 milion korun při tržbách 135 milionů korun, o rok později skončilo hospodaření ziskem 6 milionů korun při tržbách 136 milionů korun.

Od 90. let působil i jako sportovní funkcionář. Od roku 1995 jako organizátor a sponzor basketbalového klubu Nymburk. V roce 1998 ho spolu s bratrem přeměnili na akciovou společnost a zasloužili se o to, že v roce 2000 postoupil do nejvyšší soutěže. Od té doby osmkrát získal titul mistra České republiky.

V letech 2002–2005 byl Jansta členem výkonného výboru České basketbalové federace. Do této funkce se vrátil roku 2009 a stal se předsedou této federace. V letech 2009–2010 působil jako předseda organizačního týmu mistrovství světa v basketbalu žen 2010 v České republice. V únoru 2011 spoluzakládal iniciativu Český sport 2011, která se zabývala problematikou financování českého sportu. V únoru 2012 byl zvolen novým předsedou ČSTV.

Je ženatý a má tři dcery.

Zdroj: wikipedia

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít