Mapování

Zpátky na téma

Zavřít vyhledávání

Ze života

Stručný životopis

Luděk Sekyra (* 8. února 1964, Český Krumlov) je český podnikatel. Prostřednictvím kyperské společnosti SGR Holdings Ltd. ovládá holandskou developerskou společnost SEKYRA GROUP REAL ESTATE N.V., která měla na konci roku 2010 konsolidovaná aktiva ve výši 5,1 miliard korun a vlastní kapitál 0,7 miliardy korun. Časopis Forbes ocenil Sekyrův majetek na 4 miliardy korun.

Kariéra

Po absolvování gymnázia v Kaplici byl přijat na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Stal se funkcionářem Socialistického svazu mládeže a vstoupil do Komunistické strany Československa.

Po Sametové revoluci se stal partnerem v advokátní kanceláři profesora Milana Bakeše, kde se zabýval hlavně restitucemi.

Podnikatelské aktivity

V roce 1995 založil akciovou společnost JURE a stal se předsedu představenstva. Základní kapitál společnosti ve výši 6,5 milionu korun tvořily akcie na majitele, akcionáři společnosti nebyli nikde evidováni a akcie byly převoditelné pouhým předáním. O rok později se Sekyra stal předsedou představenstva nově založené společnosti České nemovitosti a.s.

V dubnu 1999 byl název společnosti JURE změněn na SEKYRA Group. Novým předsedou představenstva se stal dřívější člen dozorčí rady Drahoš Lustig, Luděk Sekyra se stal předsedou dozorčí rady. Lustig se stal také předsedou představenstva akciové společnosti Středoevropská Stavební (StS), založené v létě 1999 za účelem získání majoritního podílu ve stavební společnosti IPS. StS vydala listinné akcie na majitele, jedním z akcionářů byl i Sekyra. Transakci Sekyrovi pomáhal financovat i František Mrázek, kterého v té době odposlouchávala policie. Odposlech nakonec nasadila i na samotného Sekyru a odhalila, že za jeho zájmy lobuje i tehdejší místopředseda ODS Ivan Langer.

StS nabídla za IPS nejvyšší cenu a 29. února 2000 získala dvoumiliardový úvěr od Investiční a poštovní banky (IPB), místo předjednaných devíti let však byl pouze na 30 dní. 28. března se IPB rozhodla neprodloužit StS úvěr, zástavní právo k akciím však nevykonala a 13. dubna 2000 se Luděk Sekyra stal předsedou představenstva IPS. 16. června 2000 byla na IPB uvalena nucená správa a akcie IPS následně získala konkurenční Skanska, která 20. července 2000 vyměnila představenstvo i dozorčí radu. V roce 2002 se stal Sekyra předsedou dozorčí rady společnosti Roztyly Centrum, která vybudovala centrálu pro společnost T-Mobile Czech Republic.

Na konci roku 2003 vlastnil Luděk Sekyra 99,81 % akcií společnosti Sekyra Group a.s. (SG). V roce 2005 zahájila SG výstavbu administrativního centra pro Českou spořitelnu a kancelářské budovy pro Nestlé Česko, o rok později uzavřela kontrakt na výstavbu Národní technické knihovny a kancelářské budovy u stanice metra Opatov, která se později stala sídlem společnosti Skanska. Prosadil také demolici secesního hotelu Savoy ve Špindlerově mlýně, na jehož místě vybudoval nový hotel stejného jména a k němu přiléhající bytový dům s apartmány. Sekyra se také stal předsedou dozorčí rady nově založené společnosti Smíchov Station Development, společného podniku s Českými drahami na výstavbu v lokalitě Smíchovské nádraží.

V průběhu roku 2007 Sekyra převedl akcie SG na nizozemskou společnost Sekyra Group Real Estate B.V., kterou následně ovládla nově založená společnost SEKYRA GROUP REAL ESTATE N.V. (dále jen SGRE). Na konci roku 2007 Luděk Sekyra vlastnil společnost CEE Holdings N.V. se sídlem na karibském ostrově Curaçao, která držela v SGRE 95% podíl.

V říjnu 2007 se Sekyra stal místopředsedou dozorčí rady nově založené společnosti Žižkov Station Development (ŽSD), společného podniku s Českými drahami. Sekyrovým partnerem byla britská společnost Wharton Capital Ltd., která měla od SG opci na 10% podíl v chystaném developerském projektu v lokalitě nákladové nádraží Žižkov. Po založení ŽSD však Sekyrova společnost tuto opci koupila za 150 milionů korun zpět.

Sekyra je také jednatelem společnosti Konsorcium Rohan, která v květnu 2008 zvítězila v tendru na prodej pozemků v lokalitě Rohanský ostrov. Nabídla 8567 korun za metr čtvereční, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Frekvence splátek i jejich výše jsou podle Sekyry předmětem obchodního tajemství. K 31. prosinci 2010 převyšovaly závazky Konsorcia Rohan o 21 milionů korun účetní hodnotu aktiv (záporný vlastní kapitál).

V červnu 2010 se Sekyra stal předsedou představenstva nově založeného uzavřeného investičního fondu Convenio, do kterého následně vložil společnost Rezidence Korunní, vlastníka stejnojmenné nemovitosti s 286 byty. V průběhu finančního roku končícího 31. prosince 2011 fond realizoval prodej 66 % bytů. Hospodaření fondu skončilo ztrátou 130 milionů korun a jeho vlastní kapitál poklesl o třetinu. Sekyra chce do fondu vložit také společnost Riverside Apartments, která připravuje výstavbu rezidenčního komplexu se 182 byty v Praze na Chodově.

Sekyra rovněž ovládá kyperskou holdingovou společnost WANICI, která plánuje výstavbu budov na pozemcích Vysoké školy chemicko-technologické a Českého vysokého učení technického v Praze na Vítězném náměstí u stanice metra Dejvická. Mezi kritiky projektu patří Strana zelených, podle které má jen malá část chystaného komerčního areálu patřit vysokým školám, kterým pozemky patří. WANICI je vlastníkem obrazu Sedící žena od Pabla Picassa, který byl v českých médiích zmiňován v souvislosti s pokusem o nelegální vývoz do zahraničí.

Další aktivity

Luděk Sekyra se stal v roce 2011 jedním z 36 členů správní rady Harris Manchester College, která je od roku 1996 jednou z 38 kolejí Oxfordské univerzity. V následujícím roce se stal členem akademické obce Harris Manchester College (Foundation Fellow), v roce 2014 zde otevřel univerzitní studentské centrum Sekyra House a stal se členem kolegia rektora univerzity (Vice Chancellor Circle).

V roce 2008 podpořil jedním milionem korun nadaci Krása pomoci modelky Taťány Kuchařové, v jejíž správní radě zasedá i jeho žena Věra Sekyrová Terzijská. Prostřednictvím svých společností sponzoruje fotbalový klub FK Slavoj Český Krumlov a patří rovněž k hlavním partnerům České křesťanské akademie.

Zdroj: wikipedia

×

O projektu

Projekt Mapování si klade za cíl popsat uplynulých více než dvacet let v České republice. Jde především o vztahy a souvislosti mezi velkou politikou a velkým byznysem.

Podívejte se do počátků zrodu naší novodobé historie, kdy docházelo nejen k redistribuci velkého majetku, ale také k redistribuci moci a vlivu. Příběhy z minulých dvou desetiletí nás ovlivňují významným způsobem i v současnosti. V té době se utvářely vztahové sítě, které jsou stále aktivní. Chceme-li odpovědně přemýšlet o budoucnosti, pak je důležité znát naši minulost, a to i tu nedávnou.

Čtenářům a uživatelům webu předkládáme obecnou analýzu z veřejných otevřených zdrojů. Není to hodnocení minulosti, nýbrž zpráva o minulosti. Nejsme ani vyšetřovatelé, ani soudci, abychom někoho soudili a nejsme ani kněží, abychom někomu dávali rozhřešení. Předkládáme veřejnosti pouze koncentrovaný faktografický soubor velkých českých příběhů uplynulých dvou dekád.

Mapování pro vás připravuje Petr Havlík s týmem autorů za podpory Karla Janečka.

Zavřít